تصویر دیده نشده از رهبر انقلاب و آیت الله هاشمی رفسنجانی

کد N1601250