عباس ماهیار درگذشت

کتاب و اندیشه,عباس ماهیار

عباس ماهیار، استاد زبان و ادبیات فارسی و خاقانی‌شناس معاصر در گذشت.

به گزارش ایلنا، عباس ماهیار (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی و خاقانی‌شناس معاصر) روز سه‌شنبه ۲۱ دی‌، در سن ۸۰ سالگی دار فانی را وداع گفت.

تدریس در حوزه‌های تخصصی همچون، خاقانی‌شناسی، عروض و قافیه، صرف و نحو عربی، مرجع‌شناسی و روش تحقیق برخی از فعالیت‌های ادبی و فرهنگی او هستند.

عباس ماهیار در هشتم دی 1316 در شهرستان عجب‌شیر استان آذربایجان‌شرقی متولد شد. وی در سال 1357 با نگارش پایان‌نامه‌ای با عنوان «تصحیح انتقادی دیوان اثیر اخسیکتی» مدرک دکتری زبان و ادبیات فارسی را از دانشگاه تهران دریافت کرد.

«عروض فارسی»، «صرف و نحو عربی»، «مرجع‌شناسی ادبی و روش تحقیق»، «مالک ملک سخن: شرح قصاید خاقانی»، «گزیده اشعار خاقانی»، «خاقانی: شاعر بلورین شکسته دل»، «شرح مشکلات خاقانی در 6 مجلد»، «سحر بیان خاقانی» و «نجوم قدیم و بازتاب آن در ادب پارسی» نام شماری از تالیفات منتشر شده عباس ماهیار است.

کد N1601143