• ۰بازدید

پایان اردوی فرنگی‌کاران برای حضور در جام تختی

اردونشینان تیم ملی کشتی فرنگی طبق ظهر امروز یکشنبه با برگزاری آخرین نوبت تمرینی خود مهیای حضور در جام تختی خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم ملی کشتی فرنگی از روز ۷ دی ماه در خانه کشتی شماره یک آغاز شد که اردونشینان، تمرینات خود را برای حضور در جام تختی پیگیری کردند. این اردو ظهر امروز با نظر کارد فنی به پایان می رسد تا نفرات حاضر در اردو تا روز ۲۸ دی ماه زمان برگزاری جام تختی، ریکاوری و استراحت کنند.

مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در جام جهانی تهران، پس از رقابت‌های جام تختی برگزار خواهد شد.

وبگردی