عکسی از نهاوندیان در دیدار با «گورخواب‌ها»

کد N1590975