استاندار خراسان جنوبی: توسعه روابط با کشورها از دستاوردهای برجام است

کد N1546134