تکذیب داوری ویلیامز در بازی ازبکستان-ایران توسط خسروی

تیم ملی ازبکستان,علی خسروی,حواشی,بنجامین ویلیامز استرالیا ,تیم ملی ایران

تکذیب داوری ویلیامز در بازی ازبکستان-ایران توسط خسروی
کد N1431873