آفتاب

منع شدید رفت و آمد در مناطق مرزی بروندی

منع شدید رفت و آمد در مناطق مرزی بروندی

تهران – ایرنا – پلیس بروندی به دنبال تشدید تنش های سیاسی میان دو کشوراز برقراری قانون منع شدید رفت و آمد در مناطق مرزی بروندی و روآندا خبر داد.

به گزارش روز شنبه روزنامه ' واشنگتن پست' « پیر نکوریکیا» سخنگوی پلیس بروندی گفت: برقراری قانون منع شدید رفت و آمد در مناطق مرزی بروندی و روآندا در راستای جلوگیری از تشدید تنش های سیاسی میان دو کشور انجام پذیرفته ا ست.
اتخاذ این تصمیم از سوی دولت بروندی در حالی است که رهبر حزب حاکم بروندی پیشتر برخی دولت های اروپایی را به تامین سلاح و پول برای رهبر رواندا متهم کرده بود.
مقام های دولت بروندی، رواندا را مسئول عضوگیری از میان شهروندان جوان بروندی در اردوگاه های آوارگان رواندا و آموزش آنها می دانندکه پس از بازگشت به وطن خود، مرتکب نسل کشی شوند.
تشدید تنش های سیاسی در بروندی در حالی است که قطعنامه اخیر شورای امنیت از دبیرکل این سازمان خواسته است تا راه های استقرار 288 نیرو تحت عنوان «پلیس سازمان ملل متحد» را در کشور آفریقایی بروندی مورد بررسی قرار داده و هرگونه نقض حقوق بشر در این کشور آفریقایی را گزارش دهد.
این در حالی است که « فیلیپ نزوبوناریبا» سخنگوی رئیس جمهوری بروندی اعلام کرده است اعزام پلیس ناظر به این کشور خلاف قوانین بین المللی در زمینه تمامیت ارضی کشورها است.
این قطعنامه شورای امنیت از دبیرکل این سازمان خواسته است تا راه های استقرار 288 نیرو تحت عنوان «پلیس سازمان ملل متحد» را در کشور آفریقایی بروندی مورد بررسی قرار داده و هرگونه نقض حقوق بشر در این کشور آفریقایی را گزارش دهد.
به گفته اعضای شورای امنیت، قطعنامه اخیر این امکان را فراهم می کند که پلیس سازمان ملل بتواند گام های موثری برای بهبود شرایط امنیتی در بروندی بردارد، ضمن اینکه استقرار نیروهای پلیس سازمان ملل در بروندی به ارتقاء وضعیت حقوق بشر در این کشور کمک خواهد کرد.
بروندی از آوریل سال 2015 میلادی در مخالفت با تمدید دوره ریاست جمهوری «پیر انکورونزیزا» صحنه درگیری و آشوب بوده است و در این میان 400 نفر تاکنون جان خود را از دست داده اند.
خاورم**9377**1856
کد N1376632

وبگردی