آفتاب

رکورد شکنی زنان در المپیک ریو

رکورد شکنی زنان در المپیک ریو

شمار زنان شرکت کننده در بازی های المپیک 2016 ریو از همه ادوار المپیک بیشتر است.


بر اساس گزارش کمیته برگزار کننده بازی ها، در المپیک 2016 ریو چهار هزار و 700 ورزشکار زن حضور دارد که حدود 45 درصد از 10 هزار و 444 ورزشکار حاضر را تشکیل می دهند.
از ایران نیز 64 دلاور زن و مرد، گام به آوردگاه ریو گذاشته اند که 9 نفر آنان زن هستند. این تعداد بانوی ورزشکار ایرانی رکوردی در همه ادوار بازی های المپیک است و این نشان می دهد که نقش زنان در حوزه ورزش بیش از پیش تاثیرگذارتر شده است.
از 554 ورزشکار کاروان آمریکا در المپیک 2016 ریو، 292 ورزشکار زن در رقابت ها حضور دارند، همچنین از 428 ورزشکار کاروان برزیل میزبان رقابت ها، 215 ورزشکار، زن هستند.
بر اساس این گزارش، از مجموع 419 ورزشکار استرالیا، 212 ورزشکار زن در ریو به رقابت می پردازند و چینی ها نیز از مجموع 416 ورزشکار چینی، 256 ورزشکار زن را به ریودوژانیرو گسیل داشته اند.
شمار ورزشکاران زن در المپیک 2016 ریو نشان می دهد که حضور بانوان ورزشکار در المپیک 2016 ریو بیشتر از هر المپیک دیگری است.
نخستین بار زنان در بازی های المپیک 1900 یونان اجازه حضور یافتند. در آن سال 22 ورزشکار از 997 نفر و 2.2 درصد از آنان را زنان تشکیل می دادند.
آنها در پنج رشته ورزشی تنیس، قایقرانی، کریکت، اسب سواری و گلف به رقابت پرداختند، در آن سال، مردان در 19 رشته ورزشی شرکت کردند. از این پنج رشته، تنها ورزش های گلف و تنیس مسابقه اختصاصی برای زنان داشت.
در المپیک ریو، 45 درصد رقابت کنندگان زنان هستند. این تعداد از سال 1976 و 40 سال قبل دو برابر شده است. شمار ورزشکاران زن المپیک ریو نسبت به المپیک سال 2000 سیدنی افزایش 6.8 درصدی را نشان می دهد.
کمیته بین المللی المپیک افزایش شمار زنان در المپیک را در نتیجه تلاش های این کمیته و مذاکرات گروه های طرفدار زنان برای حضور بیشتر در بازی های المپیک ارزیابی کرد.
زنان در المپیک 2016 ریو رکورد همه 28 رشته بازی های را شکست در همه رشته نماینده دارد. امسال مسابقات راگبی و گلف به رشته های دیگر ورزشی زنان افزوده شده است.
ورزشی**1210**1545
کد N1376419

وبگردی