در گفت وگو با ایرنا اعلام شد:

سهم 90 درصدی کالاهای سرمایه ای و واسطه ای در واردات ایران از چین

کد N1371731