وزیر ارتباطات: رفع موانع گمرکی و حمل و نقل بین ایران و روسیه ضروری است

کد N1361665