جنجال مسعودیه همچنان ادامه دارد

فرهنگ,میراث فرهنگی,كاخ گلستان,میراث و تمدن,عمارت مسعوديه

ماجرای عمارت مسعودیه در پروژه عکاسی به روایت یک شاهد عینی و بازگرداندن آن به صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی همچنان ادامه دارد.

در تازه‌ترين اظهارنظر درخصوص اين عمارت تاريخي متعلق به فرزند ناصرالدين شاه در تهران، محمدحسن طالبيان معاون ميراث فرهنگي كشور در پاسخ به اين پرسش كه درخصوص واگذاري اين بناي ارزشمند تاريخي به شركت عظام او نيز در جلسه شوراي فني سازمان ميراث فرهنگي حضور داشته است، گفت كه هيچ شوراي فني در سازمان تشكيل نشد كه اين بحث را تأييد كند. به گفته معاون ميراث فرهنگي، در گذشته كميته‌ فني صندوق احيا و بهره‌برداري از اماكن تاريخي و فرهنگي، مجوز واگذاري‌ها را ارائه مي‌كرد و اكنون سازمان ميراث فرهنگي وارث بحث واگذاري‌هاست.

آنطور كه طالبيان به ايسنا گفته است، از زماني كه او پرونده كاخ گلستان براي ثبت در فهرست ميراث جهاني را تهيه كرد، متوجه اهميت عمارت مسعوديه شد. به گفته او، عمارت مسعوديه ادامه سنت كاخ‌سازي در تهران است. وي گفت: قرارداد شركت عظام در 3پروژه عامري‌ها، كاروانسراي وكيل و عمارت مسعوديه متفاوت است و ماجراي عمارت مسعوديه تأثيري بر كار اين شركت در بناهاي ديگر ندارد.

معاون جديد ميراث فرهنگي كشور اما برخلاف مهدي حجت، معاون سابق ميراث فرهنگي كه حضور گروه‌هاي فيلمبرداري در بناهاي تاريخي را به‌دليل خساراتي كه آنها به بناهاي تاريخي وارد كرده بودند ممنوع اعلام كرد، مخالف فيلمسازي در فضاهاي تاريخي نيست، اما مي‌گويد: گروه‌هاي فيلمسازي بايد سناريو و هركاري كه قرار است آنجا انجام شود را به سازمان ميراث فرهنگي توضيح بدهند.

به گفته او، گروه‌هاي فيلمسازي بعضي موارد را به سازمان ميراث فرهنگي اطلاع نمي‌دهند و همين موضوع موجب درگيري سازمان ميراث فرهنگي با آنها مي‌شود.

او گفت: درپروژه عكاسي عمارت مسعوديه نيز بايد پيش از شروع كار، سناريو به سازمان ميراث فرهنگي ارائه و اجازه اين سازمان صادر مي‌شد. طالبيان افزود: به سازمان ميراث فرهنگي اعلام نكردند كه در مسعوديه چه كاري انجام مي‌دهند. درحالي‌كه بهترين راه براي كار در مسعوديه اين بود كه به ما هم پروژه را اعلام كنند. چون اگرچه اين بناي تاريخي در اختيار بخش خصوصي است اما اگر راهنمايي مي‌گرفتند، سازمان ميراث فرهنگي نيز با نظارت و حفاظت كامل بدون آنكه مشكلي به‌وجود بيايد به آنها كمك مي‌كرد.

طالبيان از آماده شدن بخشنامه فعاليت گروه‌هاي فيلمبرداري در بناهاي تاريخي خبر داد و گفت: اين گروه‌ها بايد از دستورالعمل مركزي پيروي كنند و نسخه‌اي از سناريو و محتوا را براي معاونت ميراث فرهنگي بفرستند و كارگردان، نورپرداز و طراح صحنه نيز به‌طور مشخص بگويند چه كاري مي‌خواهند انجام بدهند. چون نمي‌خواهيم فيلمبرداري در آثار تاريخي را تعطيل كنيم، اما در حفاظت از آثار هم نبايد خلل وارد شود.