پولتیکو: روابط سعودی و اوباما به پایین‌ترین سطح رسیده است

بحران بوجود آمده پس از اعدام روحانی برجسته شیعه توسط عربستان سعودی باعث گشته روابط مسأله‌آمیز باراک اوباما با پادشاهی سعودی به مرحله‌ای پایین‌تر تنزل کند.

کد N1095577