اختصاصی مهر؛

فیلم/ تظاهرات ضد سعودی در هند

سیاسی

بین الملل-دهلی نو: مردم هند در اعتراض اعدام آیت الله شیخ نمر النمر در مقابل سفارت عربستان در دهلی نو تظاهرات کردند.

فیلم/ تظاهرات ضد سعودی در هندبین الملل-دهلی نو: مردم هند در اعتراض اعدام آیت الله شیخ نمر النمر در مقابل سفارت عربستان در دهلی نو تظاهرات کردند.

کد N1095195