فیلم/ آزمایش بمب هیدروژنی توسط کره شمالی

سیاسی

بین الملل: کره شمالی امروز اولین بمب هیدروژنی خود را با موفقیت آزمایش کرد.

فیلم/ آزمایش بمب هیدروژنی توسط کره شمالیبین الملل: کره شمالی امروز اولین بمب هیدروژنی خود را با موفقیت آزمایش کرد.

کد N1094672