کربی: تحریم های موشکی نیاز به بررسی تکنیکی دارد

سیاسی

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت دولت اوباما برای اجرای تحریم های موشکی علیه ایران با سازمانهای خصوصی این کشور مشورت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،  وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد درباره اعمال تحریم های موشکی ایران تامل بیشتری صورت خواهد گرفت و برای اجرای آنها نیاز به بررسی های بیشتر وجود دارد.

جان کربی سخنگوی این وزارتخانه می گوید برای اجرای تحریم های موشکی ایران دولت با آژانس ها و سازمانهای خصوصی آمریکایی مشورت خواهد کرد. کربی گفت: در حال حاضر با همکاری آژانس های دیگر آمریکایی از نظر تکنیکی مسئله اعمال تحریم ها را بررسی می کنیم.

وی با اشاره به گزارش های موجود درباره صرفنظر آمریکا از اعمال تحریم ها به خاطر اعتراض ایران افزود: چنین موضوعی صحت ندارد و برای اجرا شدن تحریم ها نیاز به زمان بیشتری داریم.

جان کربی گفت: برای تحریم ها نیاز به راهنمایی یا مشاوره از ایران یا هر کشور دیگری نداریم.

کد N1094299