از سوی شورای نگهبان؛

طرح «نحوه فعالیت احزاب» باز هم مغایر شرع و قانون اساسی شناخته شد

سیاسی

شوراي نگهبان نظر خود را در مورد طرح نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، طرح نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۴ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۹ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده (در مجلس)، نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌شود؛

۱. در بند (پ) ماده ۵، منوط نمودن حكم مرجع صالح قضايي به تشخيص هر يك از دو مرجع مذكور خلاف موازين شرع و قانون اساسي است. اما چنانچه به نظر هريك از دو مرجع مرقوم كسي مظنون به جاسوسي باشد تا قبل از صدور حكم برائت از دادگاه صالح، اين امر مي‌تواند مانع تشكيل حزب يا عضويت در آن باشد.

۲. ايراد سابق اين شورا در بند ۵ ماده ۱۰، در خصوص عضويت دو نماينده مجلس با حق رأي كماكان به قوت خود باقي است. همچنين بندهاي ۲ و ۱۳ ماده يك مبنياً بر اين اشكال ايراد دارند. به علاوه در تبصره ۵ ماده ۱۰، با عنايت به اشكال به عمل آمده در صدر اين بند، چون اعضاي رأي دهنده چهار نفر نيستند، لذا اين بند نيز بايد اصلاح شود.

کد N1094153