تصویری از زنانی که امروز در آزمون خبرگان شرکت کردند

انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان,شورای نگهبان

امروز آزمون اجتهاد کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان برگزار شد. اگرچه اجازه ورود به عکاسان و خبرنگاران به محل آزمون داده نشد اما کانال تلگرامی فرید مدرسی، روزنامه نگار، این تصویر را از آزمون امروز منتشر کرده است.

27214

کد N1093896