فیلم/پیشروی های ارتش سوریه در حومه حماه

سیاسی

بین الملل: ارتش سوریه در ادامه پیشروی های خود در حومه حماه بر مناطق رمیله و ام رقیبه در حومه جنوبی این استان مسلط شد.

 

 

کد N1093885