اختصاصی مهر؛

فیلم/ تظاهرات ضد سعودی در پاکستان

سیاسی

بین الملل: مردم پاکستان در اعتراض به اقدام عربستان سعودی در اعدام آیت الله شیخ نمر النمر علیه این کشور تظاهرات کردند.

فیلم/ تظاهرات ضد سعودی در پاکستانبین الملل: مردم پاکستان در اعتراض به اقدام عربستان سعودی در اعدام آیت الله شیخ نمر النمر علیه این کشور تظاهرات کردند.

کد N1093014