شورای امنیت حمله به سفارت سعودی در ایران را محکوم کرد

شورای امنیت سازمان مللل متحد به اتفاق آراء حمله به سفارت عربستان سعودی در ایران را مجکوم کرد.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از صفحه خبرگزاری فرانسه در توئیتر شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه ای که به تایید هر 15 عضو دائم و موقت این شورا  رسید، حمله به سفارت سعودی در ایران را محکوم کرد.

در این بیانیه اشاره ای به اقدام ضد انسانی عربستان در اعدام شیخ نمر باقر النمر عالم برجسته عربستانی نشده و صرفا بحث نقض تعهدات ایران در حفاظت از اماکن دیپلماتیک مطرح شده است.

4949

کد N1092982