الازهر هم نسبت به حمله به سفارت عربستان در تهران و مشهد واکنش نشان داد

هیئت علمای الازهر مصر در بیانیه ای به حمله معترضان به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد واکنش نشان داد.

کد N1092466