درخواست آلمان از ایران و عربستان؛ از هر دو کشور می خواهیم با یکدیگر مذاکره کنند

آلمان از عربستان سعودی و ایران خواست تا با یکدیگر گفتگو کرده و همه گزینه‌ها را برای ارتقای روابط دوجانبه باز نگه دارند.

کد N1092363