کارل بیلدت:

قطع روابط دیپلماتیک با ایران «اقدام بدی» بود

سیاسی

وزیر امور خارجه سوئد در اظهاراتی اقدام عربستان سعودی در قطع روابط دیپلماتیک با ایران را «اقدامی بد» خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «کارل بیلدت» در ادامه افزود: اقدام عربستان در قطع روابط دیپلماتیک با ایران اقدام بدی بوده چون موجب افزایش تنش ها در منطقه می شود. 

وزیر خارجه سوئد این اظهارات را در توئیتر خود نیز منتشر کرده است.

وزیر خارجه سوئد در ادامه گفت: عربستان اکنون به دنبال آن خواهد بود تا دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس و دیگر کشورهای منطقه را متقاعد به کاهش سطح روابط با ایران کند اما عراق، عمان و قطر دست به چنین کاری نخواهند زد و اینکه آیا سایر کشورها دست به چنین کاری می زنند مشخص نیست.

کارل بیلدت در مورد حمله به سفارت عربستان در تهران نیز گفت که ایران در وظیفه خود در حفاظت از اماکن دیپلماتیک کوتاهی کرده است.

کد N1091569