اختصاصی مهر؛

فیلم/ تظاهرات مردم لندن در اعتراض به اعدام شیخ نمر

سیاسی

بین الملل: مردم لندن روز گذشته در اعتراض به اعدام آیت الله شیخ نمر توسط عربستان سعودی در مقابل سفارت ریاض در لندن تظاهرات کردند.

فیلم/ تظاهرات مردم لندن در اعتراض به اعدام شیخ نمربین الملل: مردم لندن روز گذشته در اعتراض به اعدام آیت الله شیخ نمر توسط عربستان سعودی در مقابل سفارت ریاض در لندن تظاهرات کردند.

کد N1091402