فراز و فرود «انور ابراهیم» در سیاست مالزی منتشر شد

سیاسی

کتاب «انور ابراهیم و سیاست در مالزی» نوشته محمد کاظم توکلی زندگی فردی را تشریح کرده است که فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «انور ابراهیم و سیاست در مالزی» نوشته محمد کاظم توکلی در ۲۶۲ صفحه منتشر شده است.

کتاب مذکور در ۱۲ فصل به گونه ای تنظیم شده است که روند تکاملی خاصی را از سال های جوانی و چگونگی سعود وی به قدرت (مرد شماره دو در دولت) تا اتهام اول و دوم مطرح شده علیه او را طی کرده است.

کتاب «انور ابراهیم و سیاست در مالزی» در پایان نیز به آخرین تحولات اجتماعی و سیاسی مالزی و نیز چهره های تأثیرگذار در این کشور اشاره کرده و آن ها را به گونه ای مرتبط با موضوع کتاب، مورد مداقه قرار داده است.

اثر حاضر می کوشد تا در مسیر بیان مطالب خود سیر مشخصی را از سعود انور ابراهیم در مالزی و اقدامات وی در جهت اعتلای این کشور تا اتهامات دور اول و دوم وی و نیز بازگشت انور ابراهیم به عرصه سیاسی و مجلس پیموده و نمایشگر شخصیت سیاسی و اجتماعی او باشد.

کد N1091191