انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان پیشرو دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد

تشكل دانشجويي

با برگزاری مجمع عمومی انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان پیشرو دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با برگزاری مجمع عمومی و انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان پیشرو دانشگاه تربیت مدرس و پس از شمارش آرا توسط هیأت رییسه مجمع و تأیید هیأت نظارت دانشگاه، به ترتیب آرا این افراد به عنوان اعضای شورای مرکزی این تشکل انتخاب شدند:

علی رفیع زاده (دانشجوی دکتری حقوق)، سید محمدرضا ملکی ( دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)، علیرضا ذاکری (دانشجوی دکتری علوم اجتماعی)، سید حسین موسوی (دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی)، سعید برخورداری (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی)، حجت نظری (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی) و حبیب رضازاده ( دانشجوی دکتری علوم سیاسی)

همچنین افراد زیر به ترتیب آرا به عنوان اعضای علی البدل برگزیده شدند:

محسن نیک نژاد (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری)، امیرمهدی لیریایی (دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژی)

انتهای پیام

کد N1090643