فیلم/ ادامه اعتراضات ضد دولتی مردم ترکیه

سیاسی

بین الملل: اعتراضات ضد دولتی شهرهای کردنشین ترکیه همچنان ادامه دارد.

 

 

کد N1090392