فیلم/ تظاهرات مردم بحرین در اعتراض به اعدام شیخ نمر

سیاسی

بین الملل: روز گذشته شهرهای مختلف بحرین صحنه اعتراضات مردمی علیه اقدام عربستان سعودی در اعدام شیخ نمر بود.

 

 

کد N1090315