فیلم/ تظاهرات ضد آل سعود در شرق عربستان و بحرین

سیاسی

بین الملل: ساکنان شرق عربستان و بحرین با برپایی تظاهراتی علیه رژیم آل سعود، اعدام آیت الله شیخ نمر النمر را محکوم کردند.

فیلم/ تظاهرات ضد آل سعود در شرق عربستان و بحرینبین الملل: ساکنان شرق عربستان و بحرین با برپایی تظاهراتی علیه رژیم آل سعود، اعدام آیت الله شیخ نمر النمر را محکوم کردند.

کد N1090111