تجمع اعتراضی مقابل سفارت عربستان در تهران

تجمع کنندگانی که به داخل سفارت عربستان در تهران رفته بودند، به بیرون هدایت شدند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایسنا، از ساعاتی پیش تعدادی در اعتراض به اعدام شیخ نمر در مقابل سفارت عربستان تجمع کرده بوند. عده ای از آنها اقدام به ورود به سفارت کردند. در حال حاضر افرادی که وارد سفارت شده بودند به بیرون منتقل شدند ولی همچنان جمعیت زیادی برابر سفارت حضور دارد.

حضور نیروهای امنیتی هم در این میان چشم گیر است

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود

کد N1089806