هنوز تصمیمی در باره قرارگرفتن نام هاشمی در لیست جامعه روحانیت اتخاذ نشده

ایسنا نوشت:مسئول رسانه ای جامعه روحانیت مبارز گفت: هنوز تصمیم نهایی درباره حضور نام آقای هاشمی در لیست خبرگان در شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گرفته نشده است.

 

 

  قربانی با اعلام این خبر گفت: تصمیم نهایی از طریق سخنگوی محترم و رسانه جامعه روحانیت مبارز به اطلاع خواهدرسید.

 

1717

کد N1089756