کشمیری‌ها در اعتراض به اعدام شیخ نمر تظاهرات کردند

کد N1089561