حزب الدعوه عراق خواستار بستن سفارت عربستان و اعدام تروریست های سعودی شد

ایرنا نوشت: در واکنش به اعدام شیخ نمر فراکسیون حزب الدعوه اسلامی در پارلمان ملی عراق که دولت را در اختیار دارد، خواستار بستن سفارتخانه عربستان سعودی در بغداد و اخراج سفیر آن و اعدام تمامی تروریست های سعودی موجود در زندانهای عراق شد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، 'خلف عبدالصمد خلف' رییس فراکسیون حزب الدعوه اسلامی عراق روز شنبه به خبرنگاران در بغداد گفت که دولت عراق باید سفارتخانه عربستان سعودی را در بغداد ببندد ، سفیر ریاض را اخراج و تمامی تروریست های سعودی موجود در زندان های عراق را اعدام کند.
اعدام شهید آیت الله شیخ النمر توسط حکام آل سعود، تنها چند روز از اعلام احتمال بازگشایی رسمی سفارتخانه ریاض در بغداد و معرفی سفیر عربستان سعودی به طرف عراقی صورت گرفته است.
رییس فراکسیون حزب الدعوه اسلامی در پارلمان ملی عراق تاکید کردکه اعدام آیت الله شیخ نمر جنایت تروریستی دیگری است که حکام آل سعود مرتکب شده اند و عواقب وخیم آن را نیز خواهند چشید.
عبدالصمد خلف اضافه کرد که اعدام شهید آیت الله شیخ النمر ، پایانی برای حاکمیت آل سعود در عربستان خواهد بود و برای آنها جزء مصیبت و غم چیزی به دنبال نخواهد داشت.

49310

کد N1089504