بحرینی‌ها در اعتراض به اعدام شیخ النمر به خیابان‌ها آمدند

کد N1089503