ابوطالبی: برجام،تفاهمی تا پایان دوره اوباما نیست /دموکرات ها و دولت مستعجل آمریکا هشیار باشند

توافق هسته ای ایران و پنج بعلاوه یک برجام ,حمید ابوطالبی

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری گفت: برجام،تفاهم جهانی یک ساله وتا پایان دوره اوباما نیست؛ بلکه-همانند تعهدات ایران-موضوعی بلندمدت است. دموکرات ها و دولت مستعجل آمریکا هشیار باشند.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر حمید ابوطالبی در صفحه شخصی خود در توئیتربا اشاره به اقدامات اخیر دولت و کنگره آمریکا برخلاف برجام نوشت: درانتخابات٢٠١٦ آمریکا دو رويكرد درحوزه سياست خارجي دربرابرهم قرارمي گيرند: رويكردجنگ افروزانه بوش؛ و رويكرد سياست ورزانه اوباما.
سفیر اسبق کشورمان در ایتالیا با بیان اینکه جمهوري خواهان ودموكرات ها بايد نشان دهند كه حاصل رويكردهايشان، تقویت موقعيت جهاني و تامین امنيت ملي آمريكااست، يا تخریب وتضعیف آنها نوشت: دراين مبارزه سياسي، دموكرات ها بامهمترين دستاوردهاي جاري خودبه ميدان افكارعمومي خواهند رفت؛و جمهوري خواهان نیز با ميراث هاي خود.
ابوطالبی تاکید کرده است : برجام يكي از مهمترين دستاوردهاي چالشي جاري سياست ورزي دموكرات ها درآمریکا ست؛ آنها بااين دستاورد به مبارزات انتخاباتي ٢٠١٦خواهند رفت. درمقابل،جمهوری خواهان می کوشند تا اقداماتی را انجام داده و قوانینی تصویب نمایند که دریک سال باقیمانده دولت اوباما، نقض برجام خود بخود صورت پذیرد تا با پیروزی احتمالی شان دردولت آینده: هم متهم به نقض برجام نشده باشند، هم برتعهدخودبه لغوآن عمل کرده باشند وهم دستاورد دموکراتها را ازبین برده باشند
به نوشته ابوطالبی اگرچه برجام نقطه افتراق سیاست درآمریکاخواهد بود؛ اماجمهوری خواهان نزاع را درحوزه هایی چون تروریسم وموشک و...برای تاثیربرآن شکل می دهند.
معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری در ادامه مطلب خود در توئیتر نوشته است: این مسیرکه جمهوری خواهان درحال طی کردن آن هستند مسیر و گام خطرناکی است که هم برجام را تهدید می کند وهم اعتماد، امنیت وثبات را درعرصه بین الملل.
او در پایان هشدار داده است : برجام،تفاهم جهانی یک ساله وتا پایان دوره اوباما نیست؛ بلکه-همانند تعهدات ایران-موضوعی بلندمدت است. دموکرات ها و دولت مستعجل آمریکا هشیار باشند.

4949

کد N1089169