فیلم/ پیشروی ارتش سوریه در حومه حلب و درعا

سیاسی

بین الملل: نیروهای ارتش سوریه در ادامه نبرد با گروه های تروریستی و تکفیری، پیشروی هایی را در حومه حلب و درعا به دست آوردند.

فیلم/ پیشروی ارتش سوریه در حومه حلب و درعابین الملل: نیروهای ارتش سوریه در ادامه نبرد با گروه های تروریستی و تکفیری، پیشروی هایی را در حومه حلب و درعا به دست آوردند.

کد N1088613