داعش مسئولیت آتش سوزی دبی را به عهده گرفت

واحد مرکزی خبر نوشت: به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه «الحیات تونس»، داعش مسئولیت آتش سوزی در یکی از هتل های دبی را برعهده گرفته است.

5252

کد N1087921