تدابیر امنیتی بی سابقه در انگلستان

سیاسی

در آستانه سال نو میلادی نیروهای امنیتی انگلستان بطور بی سابقه ای به حالت آماده باش در آمده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، در پی دریافت برخی هشدارهای امنیتی پلیس انگلستان مرخصی تمامی ۲ هزار پلیس مسلح این کشور را لغو کرد.

بنا بر این گزارش تمامی پلیس های مسلح این کشور برای تامین امنیت جشن های شب سال نو میلادی در لندن به حالت آماده باش درآمدند.

این بی سابقه ترین بسیج پلیس این کشور است که امشب صورت می گیرد.

برخی سرویس های اطلاعاتی که از آنها به عنوان سرویس های اطلاعاتی دوست نامبرده شده است در خصوص تلاش برخی گروه های افراطیبرای حمله به جشن های سال نو در لندن هشدار داده اند.

کد N1087131