مذاکره تلفنی ٤ جانبه برای بررسی وضعیت اوکراین

ایسنا نوشت: سران کشورهای روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه بر سر وضعیت اوکراین تلفنی مذاکره می کنند.

کد N1086456