گفتگوی دو نفره ظریف و روحانی در حاشیه جلسه دولت/ حضور ابتکار، فریدون، جهانگیری و ...

کد N1086050