بذرپاش:

فتنه ۸۸ عامل افزایش تحریم ها علیه ملت ایران بود

سیاسی

عضوهیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: دلیل اصلی تحریم های سنگین ناشی از قطعنامه ۱۹۲۹ ، بلائی بود که بر سر کشور در سال ۸۸ آوردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش به مناسبت نُه دی در جمع مردم اهواز گفت: نُه دی، خروش مردم علیه زورگویی و نه به دیده نشدن آرای آنها توسط عده ای خاص بود. نُه دی یعنی اینکه ملت ایران هنوز هستند و خودشان تصمیم می گیرند و عده ای با دیکتاتوری، حق ندارند به جای آنها حرف بزنند. نُه دی یعنی اینکه همه ملت ایران پیروز انتخاباتند حتی کسانی هم که به فرد منتخب انتقاد داشتند؛ نه دی یعنی ما هنوز امام(ره) را خیلی دوست داریم و مدیون ایشان هستیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان این که دلیل اصلی تحریم های سنگین ناشی از قطعنامه  ۱۹۲۹، بلائی بود که بر سر کشور در سال ۸۸ آوردند ادامه داد: برپا کنندگان غائله در صدد ایجاد دوقطبی هایی بودند که یک طرف آن اقتصاد و طرف دیگر تصمیمات آرمانی باشد و این دو را متناقض با هم نشان دهند و القا کنند که کشور باید یک طرف را انتخاب کند. همه حواسمان باشد که اقتصاد و آرمان نه تنها از هم جدا نیستند بلکه تکمیل کننده و معنا دهنده یکدیگر می باشند.

کد N1085982