فیلم/ پیشروی ارتش سوریه در حومه درعا

سیاسی

بین الملل: نیروهای ارتش سوریه در ادامه نبرد با گروه های تروریستی و تکفیری در حومه درعا پیشروی هایی به دست آوردند.

فیلم/ پیشروی ارتش سوریه در حومه درعابین الملل: نیروهای ارتش سوریه در ادامه نبرد با گروه های تروریستی و تکفیری در حومه درعا پیشروی هایی به دست آوردند.

کد N1085478