روزنامه اعتماد: جامعتین تسلیم جریان تفرقه‌افکن نشوند و هاشمی رفسنجانی را مخالف نظام و رهبری ندانند

علی شکوهی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: اخباری شنیده می شود از عدم معرفی آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به عنوان نامزد جامعه مدرسین و این نخستین باری است که چنین اتفاقی در حال وقوع است.

جايگاه آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در مجموعه نظام براي همه روشن است. وي را بايد نخستين كسي دانست كه به امام خميني و نهضت او پيوست و تا آخرين روزهاي عمر امام خميني به عنوان يك يار و ياور برجسته ايشان در مسووليت‌هاي مهم كشور حاضر بود. امام به او ارادت ويژه داشت و هميشه از او به نيكي ياد مي‌كرد و طرف مشورت ايشان بود.

 اختلاف نظر و تفاوت تحليل ايشان با برخي نهادها و مقامات و افراد در برخي زمينه‌ها موجب شد جرياني كه معلوم نيست هيچ خيرخواهي و دلسوزي نسبت به انقلاب و رهبري و نظام داشته باشد، فرصتي مغتنم كسب كند تا بر تعارض ميان رهبري و آيت‌الله هاشمي دامن بزند و زمينه را براي قدرت‌يابي خود فراهم آورد. متاسفانه اين جريان از سال‌هاي قبل از انقلاب هم به جاي ايجاد زمينه همكاري ميان نيروهاي انقلابي، اصرار بر سرمايه‌گذاري روي اختلافات داشت و به نفي و طرد و تكفير و... روي مي‌آورد.

در اين مقطع كه بزرگان انقلاب و علما و روحانيون فراواني براي شور بخشيدن به انتخابات مجلس خبرگان به صحنه آمده‌اند و چشم بخشي از مردم كشورمان به نهادهاي روحاني مانند جامعه مدرسين و مجمع مدرسين حوزه علميه قم و نيز جامعه روحانيت مبارز و مجمع روحانيون مبارز دوخته شده است، مناسب نيست كه برخي از اين نهادهاي روحاني تسليم تحليل‌هاي غلط همان جريان تنگ‌نظر و تفرقه‌افكن بشوند و ياران امام را در رده مخالفان نظام و رهبري قرار بدهند و نام افرادي مانند آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، حاج‌سيدحسن خميني، دكتر حسن روحاني و ديگر بزرگان نظام و انقلاب را در فهرست نهايي مورد حمايت خود نياورند. يادمان باشد كه اين‌گونه تصميمات در همين حد باقي نمي‌ماند بلكه پيامد آن دامن همه جامعه را مي‌گيرد و از جمله شكاف بين نيروهاي انقلاب را بسيار بيشتر از اين مي‌كند و امكان بازگشت آنان به سوي يكديگر را دشوار مي‌سازد. اين روش در قبال نيروهاي اصيل انقلاب اگر رويه شود و نهادهاي روحاني بزرگ كشور، حرمت خودشان را به اين آساني زير سوال ببرند، حتما نوبت ديگر بزرگان روحاني هم خواهد شد و هيچ حرمتي براي هيچ كسي باقي نخواهند ماند.

2727

کد N1085477