لوکیانف: حوادث 2016 به رئیس جمهور جدید آمریکا و اینکه آیا اسد می ماند یا نه بستگی دارد

سوریه

رئیس شورای سیاست خارجی و دفاعی روسیه معتقد است که حوادث سال 2016 به شدت به رهبران سیاسی چند کشور خاص بستگی دارد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، فئودور لوکیانوف رئیس شورای سیاست خارجی و دفاعی روسیه و پروفسور ‏محقق مدرسه عالی اقتصاد ‏در تحلیلی در روزنامه روسیسکایا به تلاشها برای توقف روند ویرانی خاورمیانه در سال 2015 اشاره کرده و می نویسد: در حالی که در تابستان 2015 اکثر کشورها سرنگونی فوری رژیم سوریه را هدف دست اول خود می دانستند که البته این کار می توانست به تجزیه کشور و فروپاشی تمام نظام منطقه ای منجر شود، رشد خطر تروریستی، مداخله نظامی روسیه و روابط پیچیده بین قدرت های منطقه ای باعث شد که هماهنگی تلاشها در مقابله با داعش و طراحی روند انتقالی در سوریه در اولویت قرار گیرد.

این کارشناس روس می افزاید: توافقات درباره برنامه هسته ای ایران نشان داد که دیپلماسی واقعی در صورت داشتن نیات جدی می تواند نتیجه پایداری به دست آورد.

نویسنده بعید می داند که مسأله ایران به طور کامل حل شده باشد زیرا ایران در رابطه با نقش آن در کشمکش های منطقه ای هنوز در مرکز توجه قرار دارد ولی در هرحال اعتقاد به امکانات دیپلماسی افزایش یافته است.

لوکیانوف بر این باور است که دیپلماسی در روند مینسک هم نقش مثبتی ایفا کرد. به علاوه روسیه و چین هم در سالی که پشت سر گذاشتیم، سندی درباره سازگار کردن دو طرح اتحادیه اقتصادی اورآسیایی و راه ابریشم را امضا کردند که البته مشکلات فراوانی بر سر راه اجرای این توافقات قرار دارد. ولی با این حال روند تشکیل اورآسیای به هم بسته در بعد اقتصادی و سیاسی شروع شده است که این کار در پرتو تحولات جهانی اجتناب ناپذیر است.

نویسنده معتقد است که مهم ترین حوادث سال 2016 با رهبران سیاسی ارتباط دارد از جمله اینکه چه کسی برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و چه کسی رهبر سوریه خواهد شد؟ آیا اسد خواهد رفت یا همچنان زمام امور را در اختیار خواهد داشت؟

سئوال دیگر این است که رئیس جمهور ترکیه چگونه وضعیت پیچیده ای را که به دست خود آفریده است، برطرف خواهد کرد؟ رئیس جمهور روسیه هم باید به گام های اقتصادی تن دهد که در شرایط فشار خارجی و اوضاع نابسامان بازار های خارجی لازم است.

و مجموع این تحولات بیانگر آنست که سیاست معاصر بیش از پیش حالت شخصی پیدا کرده است.

4952

کد N1085169