فیلم/پیشروی ارتش سوریه در درعا و حمص

سیاسی

بین الملل: ارتش سوریه به پیشروی خود در حومه شمالی درعا ادامه داد و به طور کامل بر بخش شمال شرقی منطقه شیخ مسکین مسلط شد.در حمص نیز بر منطقه مهین مسلط شد.

 

 

کد N1085164