معاون دوم مجلس سنای افغانستان:

افراد دلسوزی برای وزارت دفاع و امنیت ملی به مجلس معرفی شوند

سیاسی

« محمد آصف صدیقی» گفت: « اشرف غنی» افراد مناسبی را برای تصدی پست وزارت دفاع و امنیت ملی به مجلس افغانستان معرفی نماید.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «خبرگزاری بُخدی»، شماری از سناتورهای مجلس سنای افغانستان از عملکرد «معصوم استانکزی» سرپرست وزارت دفاع  افغانستان انتقاد کرده و گفتند : سرپرست وزارت دفاع کشور شخص مناسبی نیست، آنان همزمان اعلام کردند که جنگ در کشور شدت یافته است و دولت وزارتخانه های دفاع و امنیت ملی را با سرپرستان مدیریت می کند.

«محمد آصف صدیقی» معاون دوم مجلس سنای کشور در نشست عمومی مجلس گفت: ضعیف ترین وزارتخانه افغانستان در حال حاضر وزارت دفاع ملی است.

وی در ادامه افزود: وزارت دفاع ملی فاسد ترین وزارت خانه است و به دلیل ضعف مدیریت در وزارت دفاع جنگ و نا امنی در بیشتر ولایت های گسترش یافته است.  وی از  «اشرف غنی» رییس جمهور افغانستان خواست تا هر چه زودتر به  سرپرستی «معصوم استانکزی» در وزارت دفاع پایان دهد و یک فرد دلسوز را برای تصدی پست وزیر دفاع به مجلس این کشور معرفی کند.

این روزها اعضای مجلس سنای افغانستان از سرپرستی وزارت خانه های دفاع و امنیت ملی انتقاد می کنند و روز گذشته قانون سرپرستی از سوی مجلس نمایندگان رد شد.

کد N1085104