ایسنا میزبان دانشجویان خارجی و ایرانی در هفته وحدت

از بیرجند تا بورکینافاسو، همه به دنبال وحدت اسلامی

کد N1084561