تبلیغات زود هنگام یک نماینده مجلس برای انتخابات مجلس دهم

انتخابات مجلس دهم,تلگرام

عکس زیر در گروه های تلگرامی با عنوان «تبلیغات زودهنگام یک نماینده مجلس» منتشر شده است. محمدجواد کولیوند نماینده کنونی استان البرز، کاندیدای انتخابات مجلس دهم نیز هست.

2

27214

کد N1084393