کسری ۱۳۰ میلیارد دلاری بودجه عربستان برای سال آینده

سیاسی

کسری بودجه عربستان سعودی با افزایش چشم گیر به ۱۳۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، کسری بودجه عربستان سعودی در سال ۲۰۱۶ به علت سقوط قیمت نفت به ۱۳۰ میلیارد دلار می رسد.

کسری بودجه عربستان سعودی سال گذشته به ۱۷.۵ میلیارد دلار رسید که از سال ۲۰۰۹ بی سابقه بوده است.

پیش بینی ها نشان می دهد در پی کاهش شدید قیمت جهانی نفت کسری بودجه این کشور در سال ۲۰۱۶ به حدود ۱۳۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

در کنار کاهش قیمت جهانی قیمت نفت مداخلات نظامی گسترده این کشور در یمن نیز از عوامل تشدید کسری بودجه ریاض است.

کد N1083910