مولانا محمد خان شیرانی:

ائتلاف سعودی تأمین کننده منافع غرب است

سیاسی

رئیس شورای ایدئولوژی پاکستان گفت: ائتلاف سعودی به جای حفظ منافع خود حافظ منافع کشورهای غربی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، «مولانا محمد خان شیرانی» رئیس شورای ایدئولوژی اسلامی و عضو پارلمان ملی پاکستان در شهر کویته گفت: ائتلاف سعودی بجای حفظ منافع خود تأمین کننده منافع کشورهای غربی است.

وی تصریح کرد: استقبال آمریکا از این ائتلاف نشانه خطر است. کشورهای اسلامی از جنگهای جهانی درس عبرت نگرفتند و کشورهای غربی تا جایی از نفوذ خود در این کشورها استفاده کردند که ائتلاف کشورهای اسلامی بجای حفظ منافع خود حافظ منافع کشورهای غربی است.  

وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر مسئله شیعه و سنی نیست بلکه موضوع اسلام و مسلمین است. در حال حاضر مسلمانان برای برادران مسلمان مشکل بوجود می آوردند. آیا کشورهای مسلمان به نیروهای ناتو کمک نمی کنند؟ «ذوالفقار علی بوتو» برای اتحاد کشورهای اسلامی تلاش بسیاری کرد و کنفرانس کشورهای اسلامی را تشکیل داد اما رهبران این اتحاد ترور و شهید شدند.  

وی با اشاره به سلطه غرب بر کشورهای اسلامی افزود: دنیای کفر همیشه در تلاش است با قدرت بر مسلمانان غلبه پیدا کند و آنها را تضعیف نماید. آیا رهبران معروف ما را خوار و ذلیل نکردند؟ در حال حاضر دنیا در قبضه قدرتهای جهانی است و آنها بر دنیا حکم می رانند.

کد N1083462